Logo til Östergötlands Stadsmission

Ansøg til Vill du bli mentor för ungdomar?


1. Vilket/vilka uppdrag är du intresserad av? *

 •  Mentor med fokus läxhjälp
 •  Mentor med fokus fritidsaktiviteter

2. Hur ofta vill du engagera dig? *

 •  Någon gång i veckan
 •  Några gånger per månad

3. Berätta om dig själv! *

0 / 500

4. Vad är din nuvarande sysselsättning? *

0 / 500

5. Varför vill du engagera dig som volontär hos Linköpings Stadsmission? *

0 / 500

6. Vad har du för erfarenhet av att arbeta med/engagera dig i barn och ungdomar *

0 / 500

7. Vad är dina tankar om Stadsmissionens värdegrund och människosyn? *

0 / 500

8. Har du haft kontakt med Stadsmissionen tidigare? Om ja, på vilket sätt? *

0 / 500

9. Var hörde du talas om volontärskap på Stadsmissionen? *

 •  Hemsidan
 •  Volontärbyrån
 •  Via vänner och bekanta
 •  Annons i tidning
 •  Föreläsning
 •  Sociala medier (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 •  Övrigt
Understøttede filformater: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Maks. filstørrelse: 40MB
Upload Downloading af filer igang