Stadsmissionen vill varje dag göra skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer genom innovativt socialt arbete. Våra värderingar sätter den enskilda människan i fokus för att våra deltagare ska få en ökad livskvalitet och egenmakt. Som volontär kommer du ge våra verksamheter ett mervärde. Genom att bidra med din tid, dina kunskaper och ditt engagemang till det arbete vi gör kan vi göra mer och fler insatser för de människor vi möter. Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle. Vill du vara med?  

OM UPPDRAGET  

Stadsmissionen samarbetar med den ideella föreningen Drivkraft för att bedriva läxhjälp och mentorskap för ungdomar i Linköping. Ambitionen är att läxhjälp tillsammans med mentorskap ska bidra till att eleverna höjer sina studieresultat och bidrar till en meningsfull fritid.  Förutom att hjälpa till med skolarbete och/eller fritidsaktiviteter är förhoppningen att initiativet ska bidra till att eleverna får sunda värderingar och lär sig respektera varandra. Som volontär blir du en extra trygg vuxen som stöttar eleven i skolarbete, hittar på roliga saker på fritiden och finns där som ett bollplank. Uppdraget handlar om att bygga relation mellan elev och mentor under en till två träffar per månad under ett år. Är du en av dem vi söker?   

UPPDRAGET PASSAR DIG SOM  

  • Vill engagera dig och vara en förebild för ungdomar  
  • Behärskar svenska i tal och skrift   
  • Har ett eller fler skolämnen som du känner att du kan hjälpa till med  
  • Kan träffa en elev en till två träffar per månad för att hitta på roliga saker och skapa en meningsfull fritid 
  • Delar vår människosyn och värdegrund om alla människors lika värde  
  • Är 18 år eller äldre

ÖVRIGT   

Det finns inget krav på specifik utbildning eller arbetslivserfarenhet, vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och mognad. Vi försöker i största möjliga mån matcha mentor utefter elevens önskemål. Volontärer får digital utbildning innan start.

Då vi i denna verksamhet träffar barn och ungdomar begär vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret från nya volontärer: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/    

NÄR: 

Dagtid och/eller kvällstid. Som mentor engagerar du dig en till två gånger i månaden för individuell läxhjälp alternativt fritidsaktiviteter.

VAR: Mentor och elev träffas enligt överenskommelse. Individuell läxhjälp kan ske digitalt.

Share links


Apply for position

Return to job vacancies