logo

Ansök till Stadsmissionen söker utvecklingsfokuserad Verksamhetsområdeschef


1. Har du akademisk examen inom samhälls- eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig? *

Ja
Nej

2. Har du erfarenhet av förändringsarbete och etablering av ny verksamhet? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av chefsuppdrag på ledningsnivå? *

Ja
Nej

4. Har du god förståelse för- och erfarenhet av ekonomisk rapportering och uppföljning? *

Ja
Nej

5. Varför du är intresserad av det här jobbet? *

0 / 500